Logo Magister Scholasticus

Magister Scholasticus

Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

© Ewa Sławska / @magschol.eu

Informacje o projekcie

plakat Celem projektu „Magister Scholasticus” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni oraz doskonalenie kompetencji pracowników szkoły, na skutek ukończenia przez nich form doskonalenia zawodowego za granicą.

Założenia projektu:

  • wdrażanie i doskonalenie koncepcji kształcenia dwujęzycznego (CLIL – Content and Language Integrated Learning)
  • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, w tym doskonalenie ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim
  • nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Przygotowanie do mobilności

Kurs językowo-kulturowy w 2015 r.

  • test diagnozujący wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego

Down arrow

Przygotowanie do mobilności

Kurs językowo-kulturowy w 2015 r.

  • Platforma eTwinning

Udział w szkoleniach:
→ "Jak uczestniczyć w Programie eTwinning"
→ "Tydzień z eTwinningiem"


Down arrow

Przygotowanie do mobilności

Kurs językowo-kulturowy w 2015 r.

  • Europass MobilnośćDown arrow

Kurs przygotowawczy 2015

Kurs przygotowawczy 2015

Kurs przygotowawczy 2015

Kurs przygotowawczy 2015

Up arrow

Mobilność 2015

Realcja fotograficzna uczestników mobilności
w Bournemouth (Anglia)


Down arrow

Beet Language Centre

Beet Language Centre

Beet Language Centre

Zajęcia bardzo naukowe

Zajęcia bardzo naukowe

Zajęcia bardzo naukowe

Zajęcia bardzo naukowe

Zajęcia bardzo naukowe

I na wesoło

Nauczyciele zwiedzają

Nauczyciele zwiedzają

...poznają angielską kulturę...

i uczą się różnych ważnych rzeczy

Up arrow

Artykuł
w Wiadomościach Wrzesińskich

Prezentacja projektu

19 października 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym
im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Witkowskiej 1 odbyła się publiczna prezentacja projektu Magister Scholasticus
w środowisku lokalnym nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych gminy i powiatu wrzesińskiego.


Down arrow

Zdjęcia z Mobilności 2015 na korytarzu szkolnym

Up arrow

Przygotowanie do mobilności w 2016 r.

Jeszcze uczymy się w Polsce, niebawem będziemy się szkolić w Anglii!


Down arrow

Kurs przygotowawczy w 2016 r.

Mobilność 2016

Po półtorarocznym przygotowaniu językowym, kolejnych 11 nauczycieli wzięło udział w mobilności zagranicznej.

3 lipca 2016 r. nauczyciele wyjechali na dwutygodniowe szkolenia językowe i językowo-metodyczne
do Bournemouth i Yorku w Wielkiej Brytanii.

Down arrow
Brentrance

Bournemouth - zajęcia w Beet Language Centre

Bournemouth - zajęcia w Beet Language Centre

Przed Beet Language Centre

Zwiedzanie Londynu

Bournemouth - po zajęciach

Film z Bournemouth

Zajęcia w Yorku

Zajęcia w Yorku

Zajęcia w Yorku

Zajęcia w Yorku

Świeżo po referendum w sprawie Brexit

Zwiedzanie

Zwiedzanie

The Lake District

The Lake District

W stroju z epoki w Castle Museum

W stroju z epoki w Castle Museum

Na murach Yorku

York

Kultura angielska

Up arrow

Gdzie słychać
o projekcie
Magister Scholasticus?

Strona Projektu

→ Facebook

PrasaDown arrow

artykuł w WW

Szkolna "Galeria na schodach"

Szkolna "Galeria na schodach"

Szkolna tablica Projektu

Thank you for your attention!

WYKORZYSTANE MATERIAŁY:

- GIPHY.COM
- Reveal.js

Prezentacja online dostępna na stronie
http://magschol.eu/presentation