Po Brexit – jesteśmy gotowi na nasz Brentarance

Brentrance

Po półtorarocznym przygotowaniu językowym, kolejnych 11  nauczycieli -uczestników projektu Magister Scholasticus, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest gotowych do mobilności zagranicznej. 3 lipca wyjeżdżają oni na dwutygodniowe szkolenia językowe i językowo-metodyczne do Bournemouth i Yorku w Wielkiej Brytanii.

Oprócz nauki języka angielskiego, nauczyciele będą mogli doświadczyć, w jaki sposób, z zastosowaniem jakich metod, technik i środków dydaktycznych prowadzone są zajęcia edukacyjne w angielskiej szkole oraz nawiązać kontakty i wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniem z poznanymi nauczycielami z innych krajów.

Wrzesińscy nauczyciele zamieszkają u rodzin angielskich i, oprócz aktywnego udziału w szkoleniu, będą poznawać angielską kulturę. Wsparcie indywidualne, które zapewnia projekt finansowany przez PO WER, pozwoli jego uczestnikom na poznanie zabytków, przyrody,  kolorów, smaków i zapachów Anglii.

Wyjeżdżają w czasie, który już zapisał się w historii Europy – 10 dni po referendum w sprawie Brexit. Ten fakt z pewnością także dostarczy im ciekawych doświadczeń.

Uczestnicy projektu wracają do Polski 16 lipca. Przywiozą świadectwa ukończenia kursu i zaświadczenia niezbędne do uzyskania certyfikatu Europass Mobilność, który opisuje kompetencje zawodowe, językowe, informatyczne, organizacyjne i społeczne zdobyte podczas szkolenia zagranicznego.

Łącznie w dwuletnim projekcie Magister Scholasticus bierze udział 16 nauczycieli Liceum. Zachęcamy inne szkoły, aby skorzystały z naszych doświadczeń.

Zapraszamy do kontaktów indywidualnych oraz na spotkanie informacyjne, które po raz kolejny zorganizujemy w naszym Liceum w październiku.

Ewa Sławska