Nauczyciel – Uczeń

19 października 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Witkowskiej 1 odbyła się publiczna prezentacja projektu Magister Scholasticus w środowisku lokalnym nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy i powiatu wrzesińskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość otrzymanego na jego realizację dofinansowania wynosi prawie 195 tys. zł.

Projekt jest realizowany przez 16 nauczycieli Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Są to głównie nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, w tym 3 nauczycieli języka angielskiego, którzy realizują kształcenie CLIL w licealnych klasach dwujęzycznych na przedmiotach: chemia, matematyka, zarządzanie zasobami ludzkimi i edukacja dla bezpieczeństwa.

Zasadniczym celem projektu jest doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli: umiejętności uczenia się, podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych, rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych, rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej, nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, różnorodności podejść i rozwiązań edukacyjnych, technik nauczania oraz pracy z uczniem, podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu lub/i obszaru zawodowego. Projekt ma wesprzeć wdrażanie w szkole kształcenia dwujęzycznego oraz poszukiwanie partnerów do międzynarodowej współpracy i wymiany szkół.

Nauczyciele środowiska wrzesińskiego mieli możliwość zapoznania się z ideą projektu Magister Scholasticus. Wszelkie niezbędne informacje, zasady aplikacji, zaprezentowała p. Ewa Sławska, nauczycielka języka angielskiego w naszym liceum, która jest autorką i koordynatorką projektu.

Projekt w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2016 r. zakłada kształcenie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli. Jest ono prowadzone w szkole w dwóch etapach: przed mobilnością i po jej zakończeniu. Każdy z uczestników kształtuje i weryfikuje swoje kompetencje kluczowe podczas dwutygodniowej mobilności zagranicznej w Wielkiej Brytanii.

Pięcioro pierwszych uczestników projektu przebywało w lipcu i sierpniu 2015 roku w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, na kursie językowo- kulturowym w Beet Language Centre i ITTC, gdzie szlifowali swój angielski, poznawali angielską kulturę i żyli w tamtejszej wielokulturowej społeczności.

Na spotkaniu przedstawiliśmy organizację i funkcjonowanie tych dwóch szkół językowych, formy i charakter zajęć w małych, kilkuosobowych grupach językowych, nastawionych na współpracę i komunikację wyłącznie w języku angielskim.

Omówiliśmy pakiet proponowanych przez angielską szkołę dodatkowych zajęć i spotkań popołudniowych, takich jak, wspólne czytanie dzieł literatury angielskiej, spektakle teatralne, zasady angielskiego savoir-vivru, występy artystyczne uczestników i pracowników szkoły, wspólne śpiewanie, quizy, gry i wiele innych atrakcji. Program rekreacyjny był równie imponujący. Wycieczki do kultowych miejsc, jak np. do Stonehenge, Wells, Cheddar, Christchurch, Pool, Glastonbury, Jurassic Coast. Zwiedzanie cudownych pobliskich plaż i klifów np. na Isle of Wight. Bournemouth to jeden z największych angielskich kurortów ze złotymi plażami. Przedstawiliśmy również nasze rodziny goszczące. Każdy z nas mieszkał u innej rodziny, co dało nam możliwość funkcjonowania w tym otwartym i różnorodnym kulturowo środowisku. Bournemouth to przede wszystkim ośrodek uniwersytecki i edukacyjny, oferujący naukę w licznych szkołach językowych. Wśród wielu młodych ludzi, ze wszystkich stron świata wtapialiśmy się w kulturę anglosaską. Wspólnie uczyliśmy się i spędzaliśmy czas wolny.

Pijąc angielską herbatkę podzieliśmy się naszą refleksją z zainteresowanymi wrzesińskimi nauczycielami. Być może pokuszą się oni o skorzystanie z możliwości oferowanych przez Unię Europejską i stworzą własny projekt dla dobra edukacji i samych siebie. My już możemy powiedzieć, że widzimy tzw. wartość dodaną. Zachęcamy wszystkich i zawsze służymy pomocą.

Ewa Lewandowska

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach programu
Erasmus Plus

Pięcioro nauczycieli w sierpniu zakończyło mobilność zagraniczną w Anglii. Chcemy Wam o tym opowiedzieć, podzielić się doświadczeniami i zachęcić do organizowania swoich projektów.
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października 2015 r. o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, Września ul. Witkowska 1.

PROGRAM SPOTKANIA
1. Możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli w programie Erasmus Plus.
2. Jak powstał projekt Magister Scholasticus i na czym polega?
3. Co nam dała mobilność? – wymiana doświadczeń z uczestnikami projektu.
4. Poczęstunek

Prosimy o zgłoszenie udziału zainteresowanych nauczycieli drogą mailową na adres karina.domachowska.glo2@wp.pl do dnia 12 października.

Koordynator projektu: Ewa Sławska
Dyrektor Liceum:  Violetta Zdunowska

Pierwsza mobilność

Pierwszych pięcioro uczestników projektu rozpoczęło już swoją mobilność. Przebywają w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, gdzie na kursie językowo- kulturowym w Beet Language Centre szlifują swój angielski i poznają angielską kulturę.

Oto ich fotograficzna relacja z pobytu w Anglii.

Szkoła

Zajęcia bardzo naukowe

i na wesoło.

Nauczyciele także poznają angielską kulturę.

Zwiedzają Bournemouth

Pool

Stonehenge

Uczą się różnych ważnych rzeczy…

dobre rady

Przygotowanie do mobilności

1 marca rozpoczął się w liceum kurs językowo – kulturowy przygotowujący uczestników projektu do mobilności, czyli dwutygodniowego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Nauczyciele przystąpili do testu diagnozującego ich wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także skorzystali z narzędzia  do samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych Europass – Paszport Językowy. Każdy z nich założył sobie również konto na platformie e-Twinning, która pozwala nauczycielom w Europie na nawiązywanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.

Oto jak pilnie się uczą.

 

 

Początek projektu

31 grudnia 2014 r. nasze liceum przystąpiło do realizacji projektu pt. Magister Scholasticus, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończy się 30 grudnia 2016 r.

Bierze w nim udział 16 nauczycieli liceum prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących, w tym 3 nauczycieli języka angielskiego, którzy w licealnych klasach dwujęzycznych realizują kształcenie CLIL na przedmiotach: chemia, matematyka i edukacja dla bezpieczeństwa.

Uczestnicy projektu są chętni do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń, poznawania nowoczesnych metod i form pracy, wymiany dobrych praktyk oraz do współpracy w celu optymalnej realizacji celów założonych w projekcie.

Głównym celem projektu jest wsparcie wdrażanego w szkole kształcenia dwujęzycznego i międzynarodowej współpracy szkół poprzez doskonalenie językowe nauczycieli liceum, rozwój ich kompetencji kluczowych, zgodnie z ideą „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakłada kształcenie językowe, kulturowe i metodyczne prowadzone w szkole w dwóch etapach, przed mobilnością i po jej zakończeniu, oraz analogiczne kształcenie podczas dwutygodniowej mobilności zagranicznej w Wielkiej Brytanii.

koordynator projektu: Ewa Sławska